vwo 5

Trillingen en golven
Elektrische en magnetische velden
Elektromagnetische stralinhg en materie
Ioniserende straling
Stof- en materiaaleigenschappen