13.3 Stralingsvermogen en afstand van sterren

13.3:  STRALINGSVERMOGEN EN AFSTAND VAN STERREN

Paragraafvraag
Hoe bepaal je de afstand tot een ster uit de op aarde gemeten intensiteit van de uitgezonden straling?

Begrippen
– Afstandsbepaling met de parallaxmethode.  
– Stralingsvermogen, stralingsintensiteit en afstand.
– Hertzsprung-Russell-diagram (HRD) (Binas).
– lichtjaar (lj); de afstand die het licht in vacuüm aflegt in één jaar.
– Stralingsvermogen:  (constante van Boltzmann).
– Stralingsintensiteit:    ,I in Wm-2, P in W, r in m.
– Zonneconstante=1,368×103Wm-2.
(zie opgave 91 (afsluiting)).

Experiment (teamopdr.)
Voer het volgende experiment uit en beantwoord de vragen in je logboek (experimentenschrift):
Parallax en afstand
En indien mogelijk:
–  Stralingsvermogen en afstand en beantwoord de vragen in je logboek (experimentenschrift).

Filmpjes
Bekijk de filmpjes van Les V13.3 en beantwoord de vragen bij de filmpjes.
HRD
Stralingsvermogen en afstand van sterren

Zelf bestuderen
Bestudeer 13.3 uit het basisboek.

Vragen
Maak de vragen 25, 28, 29, 31, 33, 34, 35 (pag. 59, 60) en de vragen 38, 39 en 46, 48, 49 (pag. 63, 64) uit het basisboek. Vul het bestand ‘6V H13 huiswerkregstratie.xls‘ aan.

Verdiepen
Voer één van de volgende 3 verdiepingsopdrachten uit:
link naar Werkblad 51
Applet HRD
link naar Werkblad 52
link naar Werkblad 53  (Coach nodig)
Presenteer je werk aan een ander groepje tijdens de les op school.

Lesvoorbereiding
Welke vragen heb je zelf? Stel deze schriftelijk op…..