13.2 oppervlaktetemperatuur van sterren

13.2:  OPPERVLAKTETEMPERATUUR VAN STERREN

Paragraafvraag
Welke soorten E.M.-straling vanuit de ruimte kun je waarnemen en hoe bepaal je de temperatuur van het oppervlak van een ster uit het spectrum van de uitgezonden straling?

Begrippen

– Stralingsintensiteit/stralingskromme
– Emissiespectrum
– Optische telescoop
– Oppervlaktetemperatuur (Teff)
– Pulsar, supernova, neutronenster
– Infraroodtelescoop (IRAS)
– Planckkromme (Binas tabel 22)
– Wet van Wien:  , kW=2,898×10-3m.K
– Melkwegstelsel
– Gammaflitsen
– Zwart gat
– Zonnevlek

Experiment (teamopdr.)
Voer het experiment ‘Spectra’ uit en beantwoord de vragen in je logboek (experimentenschrift).

Simulatie
Experimenteer met onderstaande computersimulaties
http://astro.unl.edu/classaction/animations/stellarprops/hrexplorer.html
http://astro.unl.edu/naap/blackbody/animations/blackbody.html

Filmpjes
Bekijk de filmpjes van Les V13.2.
Oppervlaktetemperatuur van sterren
Planckse kromme
Emissie en absorptie
Oppervlaktetemperatuur van sterren
Black holes

Zelf bestuderen
Bestudeer 13.2 uit het basisboek

Vragen
Maak de vragen 5 t/m 9 (pag. 49,50) en de vragen 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 (pag. 53 t/m 54) uit het basisboek. Vul het bestand ‘6V H13 huiswerkregstratie.xls‘ aan.

Lesvoorbereiding
Welke vragen heb je zelf? Stel deze schriftelijk op…..