13.0 lees dit eerst

Beste leerling,

Welkom bij het hoofdstuk ‘Zonnestelsel en heelal.
Een hoofdstuk waar je, individueel en samen met je team (4 personen), onderzoekt wat de invloed is van krachten op de beweging van een voorwerp.

Team:
Zoek een gewillige, hardwerkende partner. De docent koppelt twee 2-tallen als één team van vier aan elkaar. Gevierlijk werken jullie als team aan dit hoofdstuk. Stuur de docent gezamenlijk een e-mail waarin je aangeeft met welke partner je wenst samen te werken. Vergeet niet je partner in de cc te vermelden (!).

Het hoofdstuk bestaat, zoals je kunt zien, uit 6 paragrafen.
In elke paragraaf zijn zowel individuele opdrachten als teamopdrachten opgenomen.
Voor elke paragraaf worden 2 lesuren van 50 minuten op school besteed voor het uitvoeren van experimenten, het klassikaal behandelen van de lesstof, het individueel of per team beantwoorden van vragen en het nakijken van elkaars (binnen eigen team) werk. Per huiswerkopdracht ontvang je, nadat al het werk is nagekeken door alle teamgenoten, van de docent een wachtwoord waarmee je toegang krijgt tot de uitwerkingen behorende bij de methode.

Individuele opdrachten en teamopdrachten zijn als volgt op natuurkundegeflipt  te herkennen:

 Team opdracht

 Individuele opdracht

In het algemeen kunnen de individuele opdrachten thuis worden uitgevoerd met behulp van het boek: Newton 4 havo basisboek (ThiemeMeulenhof) en een pc, laptop of tablet met internetverbinding. Team opdrachten kunnen voornamelijk op school  worden uitgevoerd.

Toelichting:

Individuele opdrachten:

 • Bekijken van de filmpjes en beantwoorden van de vragen bij de filmpjes.
 • Bestuderen van de theorie uit het boek.
 • Maken van opgaven.
 • Bijhouden van het huiswerkregistratiebestand xls.
 • Eventueel maken van de verdiepingsopdrachten
 • Maken van de examenopgaven en nakijken van eigen werk.
 • Maken van de diagnostische toets en nakijken van de toets.

Team opdrachten:

 • Uitvoeren van de experimenten.
 • Bijhouden logboek / experimentenschrift.
 • Nakijken van huiswerkopgaven teamgenoot.
 • Bespreken van het (onbesproken) nagekeken werk van vorige bijeenkomst (na ontvangen wachtwoord van uitwerkingen).

Face-to-face bijeenkomsten:

 • Klassikale uitleg.
 • Nakijken en bespreken werk binnen eigen team.
 • Gelegenheid om vragen te stellen.
 • Uitvoeren experimenten.

Taken van de docent:

 • Voorbereiden face-to-face bijeenkomsten.
 • Klassikale uitleg en instructies geven.
 • Materiaal voor experimenten verzorgen.
 • Nakijken schriften en logboeken.
 • Controleren van huiswerkregistratie.xls incl. de daarin gestelde vragen.
 • Individuele begeleiding en teambegeleiding.
 • Nakijken en beoordelen eindtoetsen en experimentpresentaties.

Afsluiting van het hoofdstuk:

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een klassikale team-presentatie (12 minuten) van één van de experimenten en een schriftelijke toets van 50 minuten.

 

Veel succes en plezier bij het volgen van dit hoofdstuk!