8.5 Afsluiting

Binas
Zoek de formules op in je Binas en noteer alle relevante tabellen.

Filmpje
Walter Lewin

Vragen
Maak de vragen 91 en 92 (pag. 101), alsmede 4 van de 6  eindopgaven 93 t/m 98 (pag. 102 t/m 104). Vul het bestand ‘4V H2 huiswerkregstratie.xls‘ aan.

*Diagnostische toets
maak de diagnostische toets () en kijk deze zelf na m.b.v. het antwoordmodel

Lesvoorbereiding
Welke vragen heb je zelf? Stel deze schriftelijk op…..

Samenvatting