8.4 Elektromagnetische inductie

Paragraafvraag
Hoe wek je een elektrische spanning en stroom op met een spoel in een magneetveld?

Begrippen
– (Magnetische) flux
– Inductiespanning.
– Inductiestroom.
– Wet van Lenz.
– Microfoon.
–  (Magnetische flux)  
– 

Experiment
– Voer het experiment ‘Spoel en magneet’  uit en beantwoord de vragen in je logboek (experimentenschrift).
– Voer het experiment ‘Vallende magneet’  uit en beantwoord de vragen in je logboek (experimentenschrift).

Filmpjes
Bekijk de filmpjes van Les V8.4.

filmpje 1
filmpje 2
filmpje 3

Zelf bestuderen
Bestudeer 8.4 uit het basisboek

Vragen
Maak de vragen 61, 63, 67, 68 (pag. 90, 91) en de vragen 78, 79, 81, 82, 84 (pag. 96 t/m 98) uit het basisboek.
Vul het bestand ‘5V H8 huiswerkregstratie.xls‘ aan.

Verdiepen
Bestudeer ‘verdiepen’ pag. 99  uit het basisboek, beantwoord vragen 87, 88 en 89 (pag. 99, 100).
Bekijk het filmpje

Experiment
Voer het experiment ‘Wervelstroom’ (Hoofdstuk 8 E86) uit en beantwoord de vragen in je logboek (experimentenschrift).

Lesvoorbereiding
Welke vragen heb je zelf? Stel deze schriftelijk op…..