8.3 Lorentzkracht

Paragraafvraag

Hoe wordt in een elektromotor  en in een luidspreker  elektrische energie omgezet in bewegingsenergie?

Begrippen
– Lorentzkracht; De kracht van een magnetisch veld op een bewegende lading.
– rechterhandregel vs linkerhandregel. (
– De lorentzkracht staat altijd loodrecht op het vlak van magnetische veldlijnen en elektrische stroomrichting (snelheidsvector van de elektrische lading).
–   ,voor een rechte stroomdraad met lengte l

–   ,voor een bewegende lading q met snelheid v
– Elektromotor.
– *magnetohydrodynamische voortstuwing.

Experiment
Voer het experiment ‘Lorentzkracht’  uit en beantwoord de vragen in je logboek (experimentenschrift).

Filmpjes
Bekijk de filmpjes van Les V8.3.
filmpje 1
filmpje 2
filmpje 3
filmpje 4

Zelf bestuderen
Bestudeer 8.3 uit het basisboek.

Vragen
Maak de vragen 37, 41, 42, 43 (pag. 78, 79) en de vragen 49, 52 en 53 (pag. 82, 83) uit het basisboek. Vul het bestand ‘5V H8 huiswerkregstratie.xls‘ aan.

*Verdiepen
Bestudeer pag. 84 uit het basisboek, beantwoord vragen 55 en 58.
Bekijk het volgende filmpje

Lesvoorbereiding
Welke vragen heb je zelf? Stel deze schriftelijk op…..