8.2 Magnetische velden door elektrische stroom

Paragraafvraag

Wat is een magnetisch veld en welke vorm heeft het bij een staafmagneet, een spoel en een rechte stroomdraad?

Begrippen

– Aardmagnetisch veld
– Richting van een

magneetveld 
– Stroomspoel
– rechterhandregel

–  rechte stroomdraad

–  Magnetische veldsterkte (B in tesla (T))
–  Homogeen veld
– Stappenmotor 
– Vectorgrootheid 
– *Magnetic Resonance Imaging

Experiment
Voer het experiment ‘Magneetveld van een spoel’  uit en beantwoord de vragen in je logboek (experimentenschrift).

Filmpjes
Bekijk de filmpjes van Les V8.2.
film 1
film 2
film 3

 

Zelf bestuderen
Bestudeer 8.2 uit het basisboek

Vragen
Maak de vragen 9, 11, 13, 14 (pag. 68) en de vragen 18, 19, 20, 22, 25, 27 en 28 (pag. 71 t/m 72) uit het basisboek. Vul het bestand ‘5V H8 huiswerkregstratie.xls‘ aan.

*Verdiepen
Bestudeer pag. 73, 74 ‘MRI-scanner’ uit het basisboek, beantwoord de vragen 30, 31 en 33.
bekijk het volgende filmpje

Lesvoorbereiding
Welke vragen heb je zelf? Stel deze schriftelijk op…..