8.1 introductie

Les  V8.1:  INTRODUCTIE .

Hoofdstukvraag

Wat is een magnetisch veld en hoe werken elektromotoren en dynamo’s?

Dit hoofdstuk gaat over:
– magnetisme en elektriciteit
– beweging door elektriciteit en magnetisme
– elektriciteit door beweging en magnetisme

Deelvragen
– Wat is een magnetisch veld en welke vorm heeft het bij een staafmagneet, een spoel en een rechte stroomdraad? (LES 2)
– Hoe wordt in een elektromotor en in een luidspreker elektrische energie omgezet in bewegingsenergie? (LES 3)
– Hoe wek je elektrische spanning en stroom op met een spoel en een magneetveld? (LES 4)

Voorkennis magnetisme
– Elke magneet heeft een noord- en een zuidpool ..

 


Magnetische krachtwerking: 2 magnetische noordpolen stoten elkaar af, 2 magnetische zuidpolen stoten elkaar af, een magnetische noordpool trekt een magnetische zuidpool aan.
– Breek je een magneet, dan heeft elk deel weer een noord- en een zuidpool.
– Materialen die magnetisch zijn en blijven worden permanente magneten genoemd (Fe, Ni, Co)
– Het magnetisch veld van een magneet kan worden gevisualiseerd m.b.v. magnetische veldlijnen. Dit zijn symbolische lijnen, die aangeven in welke richting een kompasnaaldje zou wijzen als het daar wordt geplaatst.

– veldlijnen buiten de magneet lopen van de noordpool
naar de zuidpool
– veldlijnen snijden elkaar nooit!
– de richting van een magnetische veldlijn geeft de richting aan waarin de noordpool van een draaibare naaldmagneet op die plaats wijst. Een kompasnaald gaat in de richting van de raaklijn aan de veldlijn staan.

Experiment
Voer de experimenten ‘Magneten, spijkers en kompassen’ en ‘Ferromagneet en antiferromagneet’ (Hoofdstuk 8 E3) uit en beantwoord de vragen in je logboek (experimentenschrift).

Filmpjes
Bekijk de filmpjes van Les V8.1.

Zelf bestuderen
Bestudeer 8.1 uit het basisboek

Vragen
Maak de vragen 4, 5 en 6 (pag. 65) uit het basisboek. Vul het bestand ‘5V H8 huiswerkregstratie.xls‘ in.

Lesvoorbereiding
Welke vragen heb je zelf? Stel deze schriftelijk op…..

Kom je er niet uit? Gewoon even kijken …..