7.2 geluid trillingen en zuivere golven

Les V7.2:  GELUID, TRILLINGEN EN ZUIVERE TONEN

Paragraafvraag
Wat is geluid en wat is een trilling? Wanneer is een toon een zuivere toon?

Begrippen
– Klankkast (V5.7 afb6)
– Resonantie
– Oscillogram (V5.7 afb7)
– u,t-diagram
– periode, evenwichtsstand
– harmonische trilling
– zuivere toon
– toongenerator
– trillingstijd (T), amplitude
– samengestelde trilling
– grondtoon
– eigenfrequentie
– fase, tegenfase, faseverschil, gereduceerde fase (V5.7 afb17) (V5.7 afb18)
– *zweven

Experiment (team)
Voer het experiment ‘Een en twee stemvorken’ uit en beantwoord de vragen in je logboek (experimentenschrift).

Filmpjes
Bekijk de filmpjes van Les V7.2.
filmpje 1
filmpje 2

Simulatie
Experimenteer met onderstaande computersimulaties
geluidsgolven
golf op koord

Beheersen
– Frequentie en trillingstijd:
– Veerkracht:
– Uitwijking veer:   (of iets dergelijks)(Let op graden en radialen met rekenmachines!)
– Fase:
– Gereduceerde fase
– Faseverschil:
– Tegenfase
– Eigentrilling massa-veersysteem:   (V5.7 afb19)
– *Eigentrilling slinger:
– Elektrocardiogram (V5.7 afb27)

Zelf bestuderen
Bestudeer 8.2 uit het basisboek

Vragen
Maak de vragen 10, 12, 14 (pag. 13) en de vragen 15, 17, 18, 22, 23c, 24, 25, 30 (pag. 20 t/m 23) uit het basisboek. Vul het bestand ‘5V H8 huiswerkregstratie.xls‘ aan.

*Verdiepen
Bestudeer pag. 24 ‘Slinger’ uit het basisboek, beantwoord de vragen 35, 36 en 39 (pag. 24,25).

Lesvoorbereiding
Welke vragen heb je zelf? Stel deze schriftelijk op…..

Kom je er niet uit? Gewoon even kijken …..