2.5 Vallen

Paragraafvraag
Wat voor een soort beweging voert een vallend voorwerp uit?
Vallen alle voorwerpen op dezelfde manier?

Filmpjes
Bekijk het  filmpje

 

Experiment
Voer onderstaande experimenten uit en beantwoord de vragen in je logboek (experimentenschrift).
‘Horen vallen’
‘Vallende kegeltjes’ 

 

Zelf bestuderen
Bestudeer 2.5 uit het basisboek

Vragen

Maak de vragen 96, 98, 101, 103 (pag. 82 t/m 84) en de vragen 107, 109, 111, 114, 116 (pag. 86 t/m 88) uit het basisboek. Vul het bestand ‘4V H2 huiswerkregstratie.xls‘ aan.

*Verdiepen*
Bestudeer ‘verdiepen’ pag. 89 uit het basisboek, beantwoord de vragen 122 en 123.

Begrippen
– Zonder luchtweerstand vallen alle voorwerpen met dezelfde versnelling g (de valversnelling is een constante op het aardoppervlak dus krijgt een speciaal symbool).
– De valversnelling nabij het aardoppervlak
g= 9,8 
– de zwaartekracht  nabij het aardoppervlak

– De luchtwrijving op een voorwerp:

Lesvoorbereiding
Welke vragen heb je? Stel deze schriftelijk op…..

de uitwerkingen van de vragen