2.2 kracht verandert snelheid

Paragraafvraag
Welke invloed heeft een kracht op de snelheid?


Filmpjes
Bekijk de filmpjes en beantwoord de vragen bij de filmpjes.

filmpje 1
filmpje 2

Experiment
Voer het experiment ‘Luchtkussenbaan’ uit en beantwoord de vragen in je logboek (experimentenschrift).

Zelf bestuderen
Bestudeer 2.2 uit het basisboek

Vragen
Maak de vragen 11, 13, 15 (pag. 50, 51) en de vragen 17, 19, 20, 21, 24, 25 en 26 (pag. 53 t/m 55) uit het basisboek. Vul het bestand ‘4V H2 huiswerkregstratie.xls aan.

*Verdiepen
Bestudeer pag. 56 uit het basisboek, beantwoord de vragen 28, 30 en 31.

Begrippen
– netto kracht (Fnet) / resulterende kracht (Fres)
– eenparige beweging
– eerste wet van Newton
(kan ook nul zijn)

Gemiddelde snelheid


deze formule gaat alleen op bij lineaire snelheidsverandering.

 

Lesvoorbereiding
Welke vragen heb je zelf? Stel deze schriftelijk op…..

de uitwerkingen van de vragen