2.5 Vallen

Paragraafvraag
Wat voor een soort beweging voert een vallend voorwerp uit?
Vallen alle voorwerpen op dezelfde manier?

Filmpjes
Bekijk het  filmpje en beantwoord de vragen bij het filmpje.

 

Experiment
Voer onderstaande experimenten uit en beantwoord de vragen in je logboek (experimentenschrift).
‘Horen vallen’
‘Vallende kegeltjes’ 

 

Zelf bestuderen
Bestudeer 2.5 uit het basisboek

Vragen
Maak de vragen 82, 86, 88, 89 (pag. 77, 78) en de vragen 93, 94, 97, 98, 100 (pag. 81 t/m 83) uit het basisboek. Vul het bestand huiswerkregstratie.xls aan.

*Verdiepen*
Bestudeer pag. 84 uit het basisboek, beantwoord de vragen 101 en 102.

Begrippen
– Zonder luchtweerstand vallen alle voorwerpen met dezelfde versnelling g (de valversnelling is een constante op het aardoppervlak dus krijgt een speciaal symbool).
– De valversnelling nabij het aardoppervlak g= 9,8 
– de zwaartekracht  nabij het aardoppervlak           

Lesvoorbereiding
Welke vragen heb je? Stel deze schriftelijk op…..

de uitwerkingen van de vragen