2.1 Introductie

 

Hoofdstukvraag

Welke invloed hebben krachten op bewegingen?

Deelvragen
Welke invloed heeft een kracht op de snelheid?
Hoe bepaal je de versnelling (of vertraging) van een voorwerp?
Hoe bepaal je de afgelegde weg bij een constante nettokracht?
Wat voor soort beweging voert een vallend voorwerp uit?

Voorkennis
Maak de voorkennistest

Filmpje
Bekijk het filmpje Kracht en Beweging en beantwoord de vragen bij het filmpje. (gebruik de inlogcode die je van je docent hebt gekregen)

Experiment
Voer het experiment ‘Autootje op helling’ uit en beantwoord de vragen in je logboek (experimentenschrift).

Zelf bestuderen
Bestudeer 2.1 uit het basisboek

Vragen
Maak de vragen 5, 6 en 7 (pag. 48) uit het basisboek. Vul het bestand huiswerkregstratie.xls in.

Eigenschappen van krachten:
– Elke kracht heeft een richting
– Elke kracht grijpt aan in een bepaald punt, bijvoorbeeld het contactpunt of het zwaartepunt.
– Elke kracht heeft een grootte die wordt uitgedrukt in newton (N).
– Een kracht is altijd een wisselwerking tussen twee voorwerpen die elkaar aantrekken of wegduwen.
– De twee krachten van een wisselwerking zijn even groot en precies tegengesteld gericht.

Lesvoorbereiding
Welke vragen heb je zelf? Stel deze schriftelijk op…..

Kom je er niet uit? Gewoon even kijken……
uitwerking opgaven