hoofdstuk 2

Hier behandelen we hoofdstuk 2 “Sport en Verkeer” van Newton 4 Havo.

2.0 lees dit eerst
2.1 introductie
2.2 kracht verandert snelheid
2.3 versnellen en vertragen
2.4 afstand en beweging
2.5 vallen
2.6 afsluiting

Binnen deze lessenserie ga je aan de volgende leerdoelen werken:

1 berekeningen maken aan eenparige rechtlijnige bewegingen;
2 eigenschappen van bewegingen bepalen aan de hand van plaats-tijddiagrammen en snelheid-tijddiagrammen:

  • de volgende bewegingen herkennen: eenparige rechtlijnige beweging, eenparig versnelde of vertraagde beweging, vrije val, valbeweging met wrijving;
  • uit een x,t-diagram de gemiddelde snelheid bepalen;
  • uit een x,t-diagram de snelheid op een bepaald moment bepalen, zo nodig met behulp van een raaklijn;
  • uit een v,t-diagram de (val)versnelling op een bepaald moment bepalen, zo nodig met behulp van een raaklijn;
  • uit een v,t-diagram de verplaatsing en de gemiddelde snelheid bepalen met behulp van de oppervlakte onder de kromme;
3 krachten op een systeem aan de hand van een vectortekening analyseren, waaronder het samenstellen van en ontbinden in componenten met behulp van een parallellogram en het bepalen van de grootte en/of richting van krachten uit een vectortekening, (zie hoofdstuk 4)

  • ┬ákrachten: zwaartekracht, schuifwrijvingskracht, rolweerstandsskracht, luchtweerstandskracht, normaalkracht, spankracht, spierkracht, veerkracht;
4 de eerste wet van Newton uitleggen en toepassen;
5 de tweede wet van Newton uitleggen en toepassen;
  • vakbegrippen: zwaartepunt, aangrijpingspunt;
  • minimaal in de context: menselijk lichaam.