Tijdrek en lengtekrimp

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat referentiestelsels zijn en heb je een idee van wat de relativiteitstheorie inhoudt. Je weet wat tijdrek en lengtekrimp is en je kunt hier mee rekenen.

Filmpje