12.1 Echografie en MRI

Leerdoelen:
aan het eind van deze les kun je de werking van echografie en MRI omschrijven.

Filmpje! Let op je krijgt hier wat meer uitleg dan in het boek. Je hoeft de fotonenergie niet te gebruiken in deze paragraaf, maar een beetje extra kennis is nooit weg…

er zijn geen nieuwe formules behandeld in deze paragraaf.

opdrachten:
maak opgave 1 t/m 6 uit je tekstboek