11.1 Straling van sterren

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je alles over elektromagnetische straling en kun je rekenen met de geleerde formules.

Filmpje:
In dit filmpje worden alle begrippen uit paragraaf 11.1 uitgelegd.

de formules:

Zelf bestuderen:
Lees paragraaf 11.1 in je tekstboek. heb je hier nog vragen over? schrijf ze op en stel ze in de les.

Opdrachten:
Maak opdracht 1 t/m 7 uit je tekstboek

11.2>