13.3 Golf-deeltjes dualiteit

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je dat deeltjes een golfkarakter kunnen hebben en dat golven een deeltjeskarakter kunnen hebben. Je kunt rekenen met de De Broglie vergelijking. Je kan uitleggen wat een waarschijnlijkheidsverdeling is en je weet de werking van een elektronenmicroscoop te omschrijven.

Filmpje

Formules:

maak opgave 11 t/m 15 uit je tekstboek