13.2 Foto-elektrisch effect

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat het foto-elektrisch effect is, waar het door wordt veroorzaakt en kun je er aan rekenen. Je kent de begrippen grensfrequentie, grensgolflengte en uittree-energie. Je weet wat de remspanning inhoudt.

Filmpje

Formule:

Bij deze simulatie kun je zelf met het foto-elektrisch effect spelen. Let op, deze simulatie moet je downloaden.

Maak opgave 6 t/m 10 uit je tekstboek