9.1 Trillingen

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat een trilling is. Je weet wat de periode van een trilling is, wat de trilingstijd is en hoe deze samenhangt met de frequentie. Je kunt een u-t diagram lezen en je weet wat de amplitude is. Je weet wat de fase is en je kunt rekenen met al deze grootheden.

Filmpje

Formules:

Maak opgaven 1, 2, 3, 4, 7 en 8