8.5 Gravitatie-energie

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat gravitatie-energie is. Je begrijpt dat het nulpunt bij energie relatief is en dat je dat zelf kunt bepalen. Je weet wat ontsnappingssnelheid is en je kunt met alle grootheden rekenen.

Filmpje! in het filmpje wordt ook gesproken over veer energie. Dat hebben we natuurlijk al gehad…

Formules:

maak opdracht 30 t/m 35 uit je tekstboek