8.4 Wet van behoud van energie

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les snap je wat de energiebalans is en kan je er mee rekenen.

Filmpje

Maak opgave 23 t/m 29 uit je boek