8.2 Arbeid en kinetische energie

leerdoel:
Aan het eind van deze les weet je wats het verband is tussen arbeid en kinetische energie, en kan je ermee rekenen.

filmpje:
in dit filmpje wordt uitgelegd wat het verband is tussen arbeid en kinetische energie.

Formules:

Maak vraag 8 t/m 14 uit je tekstboek.