8.1 Arbeid

leerdoel:
aan het eind van deze les weet je wat arbeid is en kan je ermee rekenen.

filmpje:
in dit filmpje wordt uitgelegd wat arbeid is.

de formules:

Maak vraag 1 t/m 7 uit je tekstboek.