C5 Versnellen en detecteren

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat en deeltjesversneller is. Je kunt een aantal types benoemen en je weet waarvoor ze gebruikt worden.

Filmpje

Formules:

maak opgave 21, 22 en 24 uit het katern