C5 Versnellen en detecteren

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat en deeltjesversneller is. Je kunt een aantal types benoemen en je weet waarvoor ze gebruikt worden.

Filmpje en extra filmpje met mijn uitleg

Formules:

maak opgave 21, 22 en 24 uit het katern