C4 Elementaire deeltjes en het standaardmodel

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat leptonen, mesonen en baryonen zijn. Je weet wat quarks zijn en waar je deze kunt vinden in BINAS. Je weet wat de 4 fundamentele krachten zijn en welke wisselwerkingsdeeltjes daar bij betrokken zijn.

Filmpje

Hier het moment waarop het Higgsboson werd aangetoond

maak opgave 16 t/m 20 uit het katern