9.5 Geluid

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat geluid is. Je begrijpt wat interferentie en superpositie is. Je weet wat knopen en buiken zijn als we het over trillingen hebben.

Filmpje het geluid bij dit filmpje is niet zo goed (hoe ironisch)

Formules:

maak opgave 27 t/m 31 uit je boek