9.4 Lopende golven

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat een lopende golf is. Je weet het verschil tussen longitudinale en transversale golven. Je weet wat de golflengte en golfsnelheid zijn en je kunt hier mee rekenen.

Filmpje

Formules:

Maak opgave 22 t/m 26 in je boek