10.6 Elektromagnetische inductie

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat magnetische flux inhoudt en wat inductiespanning is. Je weet hoe de inductiespanning van de magnetische flux afhangt en je kunt er mee rekenen

Filmpje

Formules:

maak opgave 35 t/m 41 van je boek