10.2 Elektrische energie

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les kun je rekenen met elektrische energie. Je kunt werken met de eenheid elektronvolt en deze omrekenen naar joule (andersom natuurlijk ook). Je weet hoe een röntgenbuis werkt en begrijpt hoe een lineaire versneller werkt.

Filmpje

Formules:

maak opgave 9 t/m 15 in je tekstboek