10.1 Elektrische velden

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat een elektrisch veld is, je kunt rekenen met de wet van Coulomb en met de elektrische kracht. Je weet wat elektrische veldlijnen zijn en hoe ze werken. Je weet wat een radiaal veld is en wat een homogeen veld is.

Filmpje

Formules:

maak opgave 1 t/m 6 in je tekstboek