2.4 Beweging in het algemeen

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat een willekeurige beweging is. Je kan uit het v,t-diagram de afgelegde afstand en de versnelling bepalen. je kan uit het s,t-diagram de snelheid bepalen.

het filmpje van 2.3 geldt eigenlijk ook voor deze paragraaf.

maak opgave 20 t/m 25 uit je boek