5.7 De huisinstallatie

Leerdoelen:
Aan het einde van deze les weet je welke draden er in een huisinstallatie zitten, wat hun kleuren zijn en wat hun functie is. Je weet welke beveiligingen er in huis zijn tegen overbelasting en elektrocutie.

Filmpje

er zijn geen nieuwe formules in deze paragraaf

maak opgave 40 t/m 44 in je boek