5.4 Gemengde schakelingen

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les kun je rekenen met weerstanden in gemengde schakeling. Een gemengde schakeling is een schakeling met zowel parallel als in serie geschakelde weerstanden.

Filmpje

er zijn geen nieuwe formules in deze paragraaf

maak opgave 22 t/m 27 uit je boek