5.1 Elektrische Stroom en Spanning

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat elektrische lading, stroom en spanning is. Je kan rekenen met elektrische stroom en met de spanning.

Filmpje

formules:

maak opdracht 1, 3, 5 en 7 uit je tekstboek