4.2 Transport van warmte

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les ken je de drie vormen van warmtetransport, weet je hoe je warmtestroom berekend, en kan je rekenen met de warmtegeleidingcoëfficiënt.

Filmpje

Formules:

maak opdracht 10, 12, 14 & 15 uit je boek