3.7 De derde wet van Newton

Leerdoelen:
Aan het einde van deze les weet je wat de derde wet van Newton inhoudt, je weet het verschil tussen massa en gewicht en je kunt gewichtloosheid uitleggen.

Filmpje

Formule:

Maak opgave 44, 46 en 48 uit je tekstboek