3.6 De tweede wet van Newton

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat de tweede wet van Newton is en kun je hier mee rekenen.

Filmpje

Formule:

maak opgave 37, 38, 42 en 43 in je tekstboek