3.5 De eerste wet van Newton

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat de eerste wet van Newton inhoudt en je kunt er mee rekenen. Je kunt uitleggen wat traagheid is.

Filmpje

Maak opgave 31, 32, 35 en 36 uit je tekstboek