3.4 Krachten in evenwicht

Leerdoelen:
Je kan met de parallellogram methode bepalen hoe groot de krachten moeten zijn in een evenwichtssituatie.

Filmpje

Er zijn geen formules bij deze paragraaf

Maak opgave 22, 23 25 en 27 uit je tekstboek