3.3 Krachten ontbinden

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les kun je krachten ontbinden. Je weet hoe de omgekeerde parallellogram methode werkt. Je kan bij een voorwerp op een schuine helling de krachten zowel construeren als berekenen.

Filmpje

Formules:

Maak opdracht 15, 16, 18 en 21 uit je tekstboek