3.2 Krachten samenstellen

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les kun je krachten samenstellen met de parallellogram methode. Je weet wat werklijnen zijn en je kan met krachtenschalen rekenen. ALs krachten loodrecht op elkaar staan dan kun je pythagoras toepassen.

Filmpje

er zijn geen formules bij deze paragraaf

maak opdracht 9, 10 en 14 uit je tekstboek