3.1 Krachten en hun eigenschappen

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat krachten zijn wat hun effecten kunnen zijn. Je kan krachten tekenen en je kan rekenen met de zwaartekracht, de veerkracht en met wrijvingskrachten. Je weet ook wat de normaalkracht is en wat spankracht inhoudt.

Filmpje

Formules:

Maak opdracht 1 t/m 7 uit je tekstboek