8.1 Arbeid

Leerdoel
Aan het eind van deze paragraaf weet je wat arbeid is en kun je er mee rekenen.

filmpje:
In dit filmpje wordt uitgelegd wat arbeid is.

de formules:

zelf bestuderen:
Lees paragraaf 8.1 in je tekstboek. Mocht je daar vragen over hebben schrijf ze op en stel ze in de les.

opdrachten:
Maak vraag 2 t/m 7 uit je tekstboek.

De uitwerkingen vind je hier

 <8.0                                                              8.2>