D4 Lenzenformule

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat de lenzenformule is en hoe je daar mee kunt rekenen. Je weet ook twee formules voor de lineaire vergroting

Filmpje

Formules:

Maak opgave 17, 19, 20 en 21