D3 Lenzen

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat een positieve en wat een negatieve lens is. Je weet wat het brandpunt is en wat een brandvlak is. Je kunt met behulp van de constructiestralen het beeld of het voorwerp construeren bij een positieve lens.

Filmpje

maak opdracht 12, 14 en 15 uit je katern