D2 Breking van licht

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat breking van licht is. Je kent de wet van Snellius en je kunt er mee rekenen. Je weet wat een grenshoek is en hoe je die berekent.

Filmpje

Formules:

Maak opgave 6 t/m 11 uit je boekje