9.4 Geluid

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je dat geluid een longitudinale golf is. Je weet wat amplitude en frequentie voor te maken hebben met geluid. Je weet wat superpositie inhoudt. Je kan ook rekenen aan radiogolven en weet hoe informatieoverdracht plaatsvindt.

Filmpje over geluid en een extra filmpje over informatie overdracht

maak opgave 19, 20 en 23 uit je tekstboek