11.5 Risico’s van ioniserende straling

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat stralingsdosis en effectieve dosis ziijn. Je weet wat stralingsnormen zijn en waar je deze kan vinden. Je weet waar je risico’s loopt op te veel straling en je weet hoe straling te detecteren is.

Filmpje

Formules:

maak opdracht 21 t/m 25 uit je boek